முன் தீர்மானங்கள்

  சீறியபடி போய்க்கொண்டிருந்தது ரயில். ஜன்னலோரத்தில் 25  வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு இளைஞன் அருகில் அவன் தந்தையுடன் அமர்ந்திருந்தான். வெளியே வேடிக்கை பார்த்தபடியே வந்த அந்த இளைஞன்

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm