கவிதை துளிகள்

  விடியல் இருளடைத்திருந்த வீட்டில் மெல்ல ஒளி குடிபுகத்தொடங்குவதுதான் விடியலோ…   விடிய‌ல்க‌ள் தோறும் சன்னல் வழியே வழுக்கி விழுகிற‌து வெய்யில்…   அதனைத் தாங்கிப் பிடிக்க‌

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm