இந்திய அரசமைப்பு வழங்கும் அடிப்படை உரிமைகள் – 7

கீழ்க்கண்ட உரையாடலைப் படிக்கும் முன்பு இந்த சுட்டியில் இருப்பதை ஒரு முறை படித்துவிட்டு வாருங்கள் http://www.tamiloviam.com/site/?p=1704 பேராசிரியர் விஸ்வநாதன், தனது ரிட்டயர்ட் வாழ்க்கையினை முழுமையாக அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார். சர்வீசில்

Read more

இந்திய அரசமைப்பு வழங்கும் அடிப்படை உரிமைகள் – 5

  இப்போது ஷரத்து 15 ஐ பார்ப்போம்    1. அரசு மதம் ஜாதி,இனம், பாலினம் பிறந்த இடம் இவற்றின் அடிப்படையில் எந்த ஒரு இந்தியப் பிரஜையினையும்

Read more

இந்திய அரசமைப்பு வழங்கும் அடிப்படை உரிமைகள் – 4

ஷரத்து 14 முதல் 16 வரையிலான மூன்று ஷரத்துகளும் சம உரிமை பற்றியவை, முதலில் ஷரத்து 14 ஐப் பார்ப்போம்  The State shall not deny

Read more

இந்திய அரசமைப்பு வழங்கும் அடிப்படை உரிமைகள் – 3

  இப்போது ஷரத்து 13 (1) All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this

Read more

இந்திய அரசமைப்பு வழங்கும் அடிப்படை உரிமைகள் – 2

  அடிப்படை உரிமைகளில் ஒவ்வொரு ஷரத்தாகப் இனி …  ஷரத்து 12 ம் 13 ம் பொது என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது பகுதி மூன்றுக்கான பொது ஷரத்து

Read more

இந்திய அரசமைப்பு வழங்கும் அடிப்படை உரிமைகள் – 1

பகுதி – 1 இந்தியப் பிரஜை அரசியல் அமைப்புச் சட்டம் பற்றிய அடிப்படை பற்றியாவது அறிந்திருக்க வேண்டும். குறிப்பாக அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி தெரிந்திருத்தல் நலம். Constitution

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm