நள் எனும் சொல்

7 ஆண்டுகளுக்கு முன் எஸ். ராமகிருஷ்ணன் அட்சரம் தமிழ்பதிவில் எழுதிய கட்டுரை, வாசகர்களுக்காக மறுபதிவு.   நள்ளிரவில் வரும் நள் என்றால் என்னவென்று திடீரெனத் தோன்றியது. நிகண்டைப்

Read more

வரல் ஆற்றின் திட்டுகள்

7 ஆண்டுகளுக்கு முன் எஸ். ராமகிருஷ்ணன் அட்சரம் தமிழ்பதிவில் எழுதிய கட்டுரை, வாசகர்களுக்காக மறுபதிவு. சரித்திரம் எப்போதும் யார் நம்மை ஆட்சிசெய்தார்கள். அவர்களின் செயல்பாடு எப்படியிருந்தது என்பதைப்

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm