தற்கொலை

  அஸ்தமனத்திற்கு பின்பான‌ விடியல்கள், ஒரு விருப்பத்துடனோ அல்லது ஒரு நிர்பந்தத்துடனோ நிராகரிக்கப்படவே செய்கின்றன….   உயிரை விட‌வும் பெரிய‌தாகிவிடுகிறது  ஏதோ ஒன்று…   முட்டுச்ச‌ந்துக‌ளில்  முட்டிக்கொள்ளுகின்ற‌

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm