The Shawshank Redemption (1994)

எனக்குப் பிடித்த 100 ஆங்கிலப் படங்கள்! தமிழோவியம் வாசகர்களுக்கு,   என் அன்பு வணக்கங்கள். இதுவரை செங்கோவி வலைப்பூவில் மட்டுமே எழுதி வந்த நான், முதன்முதலாக தமிழோவியம்

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm