ஆசிரியர் : மீனா கணேஷ் -    Tamiloviam ISSN 1933-732X

இங்கிலாந்து தேர்தல் வளர்ச்சியா? வீழ்ச்சியா?

இங்கிலாந்து தேர்தல் வளர்ச்சியா? வீழ்ச்சியா?

"வந்திட்டங்காய்யா ! வந்திட்டாங்க !" வடிவேலின் முத்திரை வார்த்தைகள் தான் ஞாபகத்திற்கு வருகின்றன. என்ன? இவன் எதைப் பற்றிக் கூறுகிறான் என்று உங்கள் புருவம் சுருங்குவது புரிகிறது. இங்கிலாந்துப் பாரளுமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரங்களைத்தான் குறிப்பிடுகிறேன். மே மாதம் 6ம் திகதி இங்கிலாந்தின் அடுத்த நான்கு வருட ஆட்சி யார் கையில் போகப் போகிறது என்பதைத் தீர்மானிக்கும் தேர்தல் நிகழப் போகிறது. பிரச்சாரங்களோ படுவேகமாக நிகழ்கிறது. என்ன வழமையான தேர்தல் பிரசாரம் போலத்தானே இருக்கும் இதிலென்ன பிரமாதம் என்று […]

கடைசியாக : July 22, 2016 @ 9:48 am