ஆசிரியர் : மீனா கணேஷ் -    Tamiloviam ISSN 1933-732X

இரட்டை முகங்கள்

இரட்டை முகங்கள்

November 17, 2010 by · 2 Comments 

  எங்கு சென்றாலும் இரட்டை முகங்கள்!!! நம் முன் ஒரு முகம் – நம் முதுகுக்குப் பின்னொரு முகம் !!!   எலும்பில்லா நாக்கை சாட்டையாய் சுழற்றி ரணமாக்கி மகிழும் முகம் அது !!!!   முகம் மட்டுமா இரண்டு – நாக்குகளும் தேவைக்கு ஏற்ப வடிவெடுக்கும் விந்தைதான் என்ன ??? தொடர்புடைய படைப்புகள் :தொடர்புடைய படைப்புகள் எதுவும் இல்லை !

கடைசியாக : July 22, 2016 @ 9:48 am