ஆசிரியர் : மீனா கணேஷ் -    Tamiloviam ISSN 1933-732X

அமெரிக்கா மறுபடியும் உயர முடியுமா ?

அமெரிக்கா மறுபடியும் உயர முடியுமா ?

  நாட்டையோ, மக்களையோ, அவர்களின் முன்னேறும் தீர்மானத்தையோ பொறுத்தமட்டில் அமெரிக்கா மறுபடியும் உயரும் என்பதில் சிறிதும் ஐயம் இல்லை.  ஆனால் அவ்வண்ணம் அது உயர அதன் அரசு சில உண்மைகளை உணர்ந்து தன் சிக்கலின் உண்மையான காரணங்களை நீக்க முயலுமா என்பதே கேள்வி.  இல்லாவிடில் அதன் தாழ்வு நீண்ட காலம் நிலைத்து நிற்கும். அமெரிக்காவின் முன்னேற்றம் என்பது அமெரிக்காவோடு நின்றுவிடாது. அமெரிக்காவை நம்பி இருக்கும் பல நட்பு நாடுகளையும் அது முன்னேறும். சரி அப்படி முன்னேற அமெரிக்கா […]

கடைசியாக : July 22, 2016 @ 9:48 am