ஆசிரியர் : மீனா கணேஷ் -    Tamiloviam ISSN 1933-732X

ஆண்டிராய்டில் தமிழ் – Tamil on Android Phone

ஆண்டிராய்டில் தமிழ் – Tamil on Android Phone

September 3, 2011 by · 4 Comments 

  ஆசை ஆசையாக ஆண்டிராய்டு வாங்கி தமிழ் பார்க்க ஒப்ரா மினி பயன்படுத்துபவரா…? அப்ப இந்த பதிவு உங்களுக்குத் தான். ஆண்டிராய்டு பயன்படுத்தி அலைப்பேசி செய்யும் நிறுவனங்கள், தங்களுடைய  தயாரிப்புகளில் ஒருங்குறியுடன் செய்யாமல் இருப்பதால், ஒப்ரா மினி போன்ற செயலிகளை நிறுவி, அதனுள் தமிழ் எடுத்துக்களை ஒரு படமாக மாற்றி தமிழ் எழுத்துக்களை ஆண்டிரய்டில் கண்டு வந்தோம். அதன் பின்னர், நண்பர் செகதீசன் முயற்சியால் தமிழ் விசை என்ற தமிழ் விசைப்பலகை ஆண்டிராய்டுக்கு வந்தது.  அதன் மூலம், […]

கடைசியாக : July 22, 2016 @ 9:48 am