ஆசிரியர் : மீனா கணேஷ் -    Tamiloviam ISSN 1933-732X

காமசூத்ரா

காமசூத்ரா

July 10, 2012 by · Leave a Comment 

  காமசூத்ரா. உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படும் எந்த ஒரு புத்தகத்திற்கும் இப்படி ஒரு பொருத்தமில்லாத பெயர் இருக்குமா எனத் தெரியவில்லை.    மனமும் மூளையும் சேர்ந்து, தொடுதல், கேட்டல், சுவைத்தல், நுகர்தல், பார்த்தல் ஆகிய ஐம்புலன்களின் உதவியோடு ஆனந்தம் அடைவதே காமம். ஆனந்தம் தருவதும், ஆனந்தம் பெறுவதும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைய, அவை இணைகின்றன என்ற உணர்வும் அந்த சங்கமத்தின் காரணமாக வரும் குதூகலமே காமம் என்று வாத்சாயனர்  விளக்கம் சொல்கிறார். சுருக்கமாக காதல் கூடல் உடலுறவு […]

கடைசியாக : July 22, 2016 @ 9:48 am