ஆசிரியர் : மீனா கணேஷ் -    Tamiloviam ISSN 1933-732X

ஆலைக்குள் தமிழ்

தொழிற்சாலைப் பகுதிக்குள் தொடர்ந்திடும் உரையாடல்களில் தக்கதோர் இடமின்றித் தமிழ் தயங்கி நிற்கிறது. இயந்திரங்கள் ஆனாலும் – அதில் இரசாயணங்கள் சேர்த்தாலும், இயக்குகின்ற முறையானாலும், பழுதாகிப் போனாலும், பார்த்துச் சரிசெய்தாலும் சொல்வதெல்லாம் ஆங்கிலத்தில். வெல்லத் தமிழ் ஓர் ஓரத்தில். இலக்கியப் பார்வை போற்றப்படும் நேரத்தில், அறிவியல் பார்வையும் அகண்டதாய் வேண்டும். அன்னைத் தமிழுக்கு அதுதான் புத்துயிர் ஊட்டும். தொடர்புடைய படைப்புகள் :சேனல் – 4 வீடியோ #Killingfields

கடைசியாக : July 22, 2016 @ 9:48 am