ஆசிரியர் : மீனா கணேஷ் -    Tamiloviam ISSN 1933-732X

என்றென்றும் வாலி

என்றென்றும் வாலி

கூவி அழைக்கிறேன்  வேள்வி எழுப்புறேன்  வேண்டி கேட்கிறேன்  வா வா  வாலி வா வா இறந்த போதிலும்  நிறைந்து நிற்கிறாய்  விரைந்து எழுந்து  வா வா  வாலி வா வா தமிழன் தமிழுக்கும்  கவிஞன் கவிதைக்கும்  எதுகை மோனைக்கும்  வா வா  வாலி வா வா இறைவன் திருவடியில்  இணைந்த போதிலும்  தமிழுக்காகவே  வா வா  வாலி வா வா   தொடர்புடைய படைப்புகள் :2010 பாக்யராஜ்

கடைசியாக : July 22, 2016 @ 9:48 am