ஆசிரியர் : மீனா கணேஷ் -    Tamiloviam ISSN 1933-732X

விக்கிப்பீடியா போட்டி

விக்கிப்பீடியா போட்டி

April 15, 2010 by · 1 Comment 

கல்லூரி மாணவர்களுக்கான விக்கிப்பீடியா தகவல் பக்கங்கள் போட்டி உலகத் தமிழ் இணைய மாநாட்டையொட்டி தமிழ்நாடு அரசு – தமிழ் விக்கிப்பீடியா இணைந்து கல்லூரி மாணவர்களுக்கான "விக்கிப்பீடியா தகவல் பக்கங்கள்" என்ற போட்டியை நடத்துகிறது. அனைத்து கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் அழைப்பு: தமிழ் விக்கிப்பீடியா (http://ta.wikipedia.org) என்பது இணையத்தில் இயங்கும் தகவல் களஞ்சியத் திட்டம். இத்திட்டத்துக்கு ஏற்ற தகவல் பக்கங்களை எழுதும் போட்டியைத் தமிழக அரசு நடத்துகிறது. கலை, அறிவியல், பொறியியல், மருத்துவம், விளையாட்டு, வேளாண்மை, சட்டம், கல்வியியல், இயக்குநர் […]

கடைசியாக : July 22, 2016 @ 9:48 am