தமிழோவியம்
கவிதை : காந்தி பிறந்த நாடு !!
- கவிஞர். இமாம் கவுஸ் மொய்தீன்

  மீண்டும் மீண்டும்
  தொடந்து கொண்டுதானிருக்கின்றன
  நச்சுச் சாராய சாவுகள்!

  மீண்டும் மீண்டும்
  தொடர்ந்து கொண்டுதானிருக்கின்றது
  விதவை அநாதைகளின் பெருக்கம்!

  மீண்டும் மீண்டும்
  தொடர்ந்து கொண்டுதானிருக்கின்றது
  உறவு நட்புகளின் ஒப்பாரி!

  நின்று கொல்லும் நஞ்சு- மது!
  நிறுத்தாமல் குடித்தாதால்
  இன்று கொன்றிருக்கிறது நச்சுச் சாராயம்!

  கொலைகள் கொள்ளைகள்
  விலையேற்றம் பணவீக்கமென
  அனைத்தும் வளர்பிறையாய்....!

  அனைத்துத் துறைகளிலுமே
  வேகமாய் முன்னேறி வருகிறது
  நம் நாடு!

  சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிப்பதில்
  முழுகவனத்துடன்....
  காவல்துறை!

  சூடான பரபரப்பான
  செய்திகளின் தேடலில்....
  ஊடகங்கள்!

  கேள்வி கண்டனக் கணைகளை
  வீசுவதில்... சலிப்படையாத
  எதிர்க்கட்சிகள்!

  ஆர்ப்பாடமின்றி அகிம்சைவழியில்
  கோலொச்சிக் கொண்டிருக்கிறது
  நம் அரசு!

  காந்தி பிறந்த நாட்டில்
  நாமும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம்
  பெருமையுடன்....

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors