திரு கருப்பையாவின் கட்டுரைக்கு, திரு எஸ்.வி.சேகரின் பதில்

மு.கு : மார்ச் 4ம் தேதி துக்ளக்கில் ‘இது கழிவுகளின் காலம்’ என்ற தலைப்பில் திரு.பழ கருப்பையா அவர்கள் ஒரு கட்டுரை எழுதினார். அதற்கு மயிலை சட்டமன்ற

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm