கொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்

Stage Friends [USA] presents its 17th Production Kollathan Ninaikiraen Sunday, May 1st 2010 @ 4:00 pm North Brunswick High School

Read more

முடிவல்ல ஆரம்பம் நாடகம்

ஏப்ரல் 17ம் தேதி, காலிபோர்னியா கூப்பர்டினோவில், ”Avatars” என்ற பெயருள்ள நாடக குழுவினின் நான்காவது படைப்பான “முடிவல்ல, ஆரம்பம்” என்ற நாடகத்தை பார்க்கும் அரிய வாய்ப்பு எனக்கு

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm