சிட்னியில் ஒளிர்ந்த “வைர(த்தில்) முத்து(க்கள்)

இவர் மேடையில் பாடிய "சஹானா சாரல் தூவுதோ" என்ற பாடலை எடுத்தது பெரிய ரிஸ்காக அமைந்து விட்டது. சென்னையில் பாடினால் மும்பையில் எதிரொலிக்கும் உச்சஸ்தாயி உதித் இன்

Read more

கடைசியாக : December 25, 2020 @ 10:40 am