குவைத் பொங்கு மன்றத்தின் கலை இலக்கிய விழா

21.05.10, வெள்ளிக் கிழமை மாலை ஆறு மணியளவில், குவைத் பிந்தாஸ் அரங்கத்தில் விழா துவங்கி இரவு பத்து மணிவரை, மிக சிறப்பாகவும், தமிழரின் சிறப்பு இப்படித் தான்

Read more

இங்கிலாந்து தேர்தல் வளர்ச்சியா? வீழ்ச்சியா?

"வந்திட்டங்காய்யா ! வந்திட்டாங்க !" வடிவேலின் முத்திரை வார்த்தைகள் தான் ஞாபகத்திற்கு வருகின்றன. என்ன? இவன் எதைப் பற்றிக் கூறுகிறான் என்று உங்கள் புருவம் சுருங்குவது புரிகிறது.

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm