கருணாநிதி – மன்மோகன் – சோனியா சந்திப்பு

கருணாநிதி – மன்மோகன் சிங் – சோனியா டெல்லியில் நடந்த சந்திப்பின் போது எடுத்த படம். 

தொடர்புடைய படைப்புகள் :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

கடைசியாக : January 30, 2011 @ 1:28 am