First of Many – Christmas Short film

வாசகர்களுக்கு இனிய கிருஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துகள் !

 

கிருஸ்துமஸ் பரிசு பெறும் ஒரு சின்னஞ்சிறு குழந்தையின் மன ஓட்டத்தை அழகாய் படம் பிடித்திருக்கும் படம்.

இயக்கம் : மணி ராம்

சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் அதில் ஒரு புதுமை / பிரமாண்டம் இருக்கும் அதுதான் மணிராம் அவர்களின் சிறப்பம்சமே. 

இந்த சிறுமிக்கு மட்டுமல்ல வாசகர்களுக்கும் கிருஸ்துமஸ் பரிசாக இருக்கும்.

 

தொடர்புடைய படைப்புகள் :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

கடைசியாக : December 25, 2012 @ 8:51 am