புதிய தொடர்

 

nchokkan
 
நமது தமிழோவியத்தில்
 
வரும் பொங்கல் முதல் 
என்.சொக்கன் எழுதும் 
புத்தம் புதிய தொடர் 
 
”…….”
 
இது வயது வந்தவர்களுக்கான தொடர் அல்ல..
 

தொடர்புடைய படைப்புகள் :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

கடைசியாக : December 28, 2012 @ 10:47 am