என்றென்றும் வாலி

vaali

கூவி அழைக்கிறேன் 
வேள்வி எழுப்புறேன் 
வேண்டி கேட்கிறேன் 
வா வா 
வாலி வா வா


இறந்த போதிலும் 
நிறைந்து நிற்கிறாய் 
விரைந்து எழுந்து 
வா வா 
வாலி வா வா


தமிழன் தமிழுக்கும் 
கவிஞன் கவிதைக்கும் 
எதுகை மோனைக்கும் 
வா வா 
வாலி வா வா


இறைவன் திருவடியில் 
இணைந்த போதிலும் 
தமிழுக்காகவே 
வா வா 
வாலி வா வா

 

தொடர்புடைய படைப்புகள் :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

கடைசியாக : July 20, 2013 @ 10:01 pm