செம்புலம் – குறும்படம்

Another NJ made movie directed by CJIF member Raja IlaMurugu, featuring one of NJs talented Mohan Raman had made it to the top 5 international entries in Radaan SHORT FILM Festival.

Story : Sathyarajkumar

 

தொடர்புடைய படைப்புகள் :

  • தொடர்புடைய படைப்புகள் எதுவும் இல்லை !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

கடைசியாக : January 3, 2016 @ 1:08 pm