செம்மொழி மாநாடு – 1

செம்மொழி மாநாடு முதல் நாள்  படங்கள்.

இடம் : கோவை

நாள் : ஜுன் 23 2010

அனுப்பியவர் : மதன் கார்க்கி

முதல்வர், ஜனாதிபதி, பிரமர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.

 

தொடர்புடைய படைப்புகள் :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

கடைசியாக : June 23, 2010 @ 2:17 pm