மேற்கிசை : மாஹ்லர்

Adagietto என்பது மெதுவாக செல்லக்கூடிய இசைக்கான (இத்தாலிய) இசைச் சொல்.இதைப்போல இசையின் meter என்று சொல்லக்கூடிய வேகத்தை குறிக்க பல சொற்கள் ஐரோப்பா இசையில் உள்ளது. நம் கர்நாடக இசையின் தாளம் என்ற பிரயோகத்தை இதனுடன் ஓரளவு ஒப்பிடலாம். ஆனாலும் இவை இரண்டும் வெவ்வேறு வகைப்பட்டவை.

எல்லா இசையையும் தாளத்தால் பிரிக்க முடியும். சாதாரணமாக நாம் தாளம் போடுவதால் இந்த ஒலியை பல சிறிய பகுதிகளாக பிரிக்கிறோம். இந்த பகுதிகள் ஒரே அளவில் இருக்கவேண்டிய கட்டாயம் இல்லை.அப்படி பிரிக்கப்பட்ட இசை குறியீட்டு முறையால் தொகுக்க முடியும். இதை Musical Notation(இசை குறியீடு) என்பார்கள். நேர முறைப்படி பிரிக்கப்படும் இசை பல bars என வகுக்கப்படும்.

இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள Mahler ஒத்திசைவு (Symphony) Number 5 (Death in Venice) உபயோகப்படுத்தியிருக்கும் Adagietto மெதுவான இசை. இதனாலேயே அதன் அடிநாதமும் சோகமாக நமக்கு ஒலிக்கும்.இதை 1900களில் கேட்ட அனைவரும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் உலகப்போர்/அழிவு ஆகியவற்றை மாஹ்லர் கணித்ததாக நினைத்தனர்.

இதனாலேயே இந்த ஒத்திசைவை இருபதாம் நூற்றாண்டின் பிரதிபலிப்பு எனக் குறிப்பிடுகிறார்கள்.மெதுவாக தொடங்கும் இசை, தாளவாத்தியங்களினால் ராணுவ அணிவகுப்பின் சத்தத்தையும், அதைத் தொடரும் வயலின்/செல்லோ இசை அழிவையும் குறிப்பிடுவதாகும்.முடிவில் வரும் பல வாத்திய இசை dissonance effect உருவாக்குவதால் avant-garde இசைக்கும் தந்தை என இதை கருதுகிறார்கள். Avant-garde என்பது வழமையான கலை கூறுகளை உடைத்து , புது பாணியை ஆராயும் நிலை எனக் கூறலாம். Pointilism ஓவியத்திற்கான avant garde ஆரம்பம். அதேபோல தானியங்கி இசை, கணித முறைப்படி கட்டப்பட்ட serialism இவை ஆரம்ப கூறுகளை இந்த ஒத்திசைவிலிருந்தே பெற்றன.

Mahler Symphony

தொடர்புடைய படைப்புகள் :

  • தொடர்புடைய படைப்புகள் எதுவும் இல்லை !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

கடைசியாக : June 24, 2010 @ 11:10 am