வழிப் பறி !

அரசின் அனுமதியோடு
அதிகாரக் கொள்ளை!
நெடுஞ்சாலைகளில்
ஆங்காங்கே
பட்டப் பகலில்
வழிப் பறி!
சுங்க வரியாம்!!
விழி பிதுங்குகிறது
நுகர்வோருக்கு!
சுங்க வசூலா? அல்லது
தங்க வசூலா?

தொடர்புடைய படைப்புகள் :

  • தொடர்புடைய படைப்புகள் எதுவும் இல்லை !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

கடைசியாக : August 23, 2010 @ 1:57 pm