மக்கள் நல அரசு!!

மக்கள் நலம் பேணுவதில்

முன்னிலையில் தான் இருக்கிறது

நம் அரசு!

நிதி நெருக்கடி காரணமாய்

மின் கட்டணம்

ஏற்றிய பின்னரும் கூட

பொது மக்களின்

செலவைக் குறைக்க

நாள் தோரும்

மூன்று மணி நேரம்

மின் வெட்டு!

கொக்கி போடும்

மின் திருடர்க்கு

ஏனில்லை வேட்டு?

தொடர்புடைய படைப்புகள் :

  • தொடர்புடைய படைப்புகள் எதுவும் இல்லை !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

கடைசியாக : September 1, 2010 @ 12:37 pm