அசல்

  இயக்குனர் சரணின் இயக்கம் பொழுதுபோக்கிற்கு உத்தரவாதம் தரும். அந்த வகையில் 'அசல்' படமும் பொழுதுபோக்குத் திரைப்படம் தான். சறுக்கல் படங்களாகத்(பில்லாவைத் தவிர)தந்து வந்த அஜீத்திற்கு வெற்றி

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm