ஞாநி: சந்திப்பும் பேச்சும் (01)

  ஞாநி எனக்கு தற்செயலாகத்தான் அறிமுகமானார். ‘கண்டதை சொல்கிறேன்‘ என்னும் ஜெயகாந்தனின் பாடலில் மயங்கி அதன் இரு அர்த்தங்களுக்காகவும் என் தலைப்பாக வைத்து 2003ஆம் ஆண்டில் வலைப்பதிவுக்கு

Read more

இருத்தல் தொலைத்த‌ வார்த்தைகள்…

  சில நேரங்களில், மெளனம் ஒரு பெரிய ஆயுதம். சொல்லாத வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தங்கள் மிக அதிகம். இருத்தல் தொலைத்த வார்த்தைகள் மிக மிக சுதந்திரமானது. அப்படிச் சில

Read more

அச்சமுண்டு அச்சமுண்டு

கேமிராவைப் பார்த்து பக்கம் பக்கமாக நாயகன் பேசும் பஞ்ச் வசனங்கள் இல்லை. ஏழு,எட்டு டாடா சுமோக்களில் வந்திறங்கும் எதிரிகளும் அடியாட்களும் இல்லை. ஹீரோ வில்லனைப் பழி வாங்க

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm