நோயும் வேண்டாம்! மருந்தும் வேண்டாம் !

ஒரு தனியார் தொலைகாட்சியில் ஒரு நிகழ்சியின் ட்ரைலர் பார்க்க நேர்ந்தது. அதாவது மூடபடாத ஆழ் துளை கிணறுகளில் விழும் குழந்தைகளை காப்பாற்ற ஒரு கருவி கண்டுபிடித்திருப்பதாக காட்டினார்கள்.

Read more

கடைசியாக : December 25, 2020 @ 10:40 am