ஈசன்

மர்மமான முறையில் நிகழும் மரணங்கள்.. அதன் பிண்ணனியை நூல்பிடித்து சென்றடையும் நேர்மையான போலீஸ்கார். இருவரும் இணையும் புள்ளியில் "பச்சை கிளிகள் தோளோடு" எனத் துவங்கும் நாயகனின் சந்தோச

Read more

கடைசியாக : December 25, 2020 @ 10:40 am