நான் மகான் அல்ல

போதையில் வழிமாறி தவறுக்கு மேல் தவறாகச் செய்யும் இளைஞர்களை, அப்பாவை இழந்த கார்த்தி பழிவாங்கும் கதை – பழைய கதைதான், ஆனால் சொல்லிய விதம் வித்தியாசம், கார்த்திக்கு

Read more

ஆயிரத்தில் ஒருத்தி

ஆயிரத்தில் ஒருவன்  ப்ரெஸ் மீட்டில் எடுக்கப்பட்ட படங்கள்     தொடர்புடைய படைப்புகள் :ஆயிரத்தில் ஒருவன்நான் மகான் அல்ல

Read more

ஆயிரத்தில் ஒருவன்

  'ஆயிரத்தில் ஒருவன்' பல தடைகளைத் தாண்டி பொங்கல் வெளியீடாக வெளிவந்திருக்கிறது. தமிழ்த் திரையுலக வரலாற்றிலேயே நிச்சயம் வித்தியாசமான முயற்சி தான்.  கதைப்படி,சோழர்களின் இருப்பிடத்தைக் கண்டறியச் சென்ற

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm