செல்லாத்தா காளியாத்தா !!

  கூம்பு வ்டிவ ஸ்பீக்கர்களை கண்டுபிடித்தவனை எங்கிருந்தாலும் பிடித்துக் கொண்டு வந்து கட்டி வைத்து காதருகில் ஸ்பீக்கரை அலற விட வேண்டும். ஆடி மாதம் ஆனால் போதும்,

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm