ஒரு மனிதன் எப்போது மாமனிதனாகிறான்?

ஒரு மாபெரும் பாடகரின் வாழ்க்கையில் நடந்த நெகிழ வைக்கும் சம்பவம். (எப்போதோ ஒரு பழைய புத்தகத்தில் வாசித்தது) மிகப் பெரிய நடிகர் நடிக்கவிருந்த படத்தின் பாடல் பதிவிற்க்காக ஒரு

Read more

கடைசியாக : December 25, 2020 @ 10:40 am