கும்தலக்கடி கும்மாவா, சென்னைன்னா சும்மாவா!

  இந்த ஆண்டின் ஐபிஎல் போட்டிகள். ஒரு மேட்சைச் ஜெயித்தால் மட்டுமே அரையிறுதிக்குச் செல்ல முடியும் என்ற நிலையில் இருந்தது சென்னை அணி. தோணி ஒரு அதிரடி

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm