ஆயிரத்தில் ஒருத்தி

ஆயிரத்தில் ஒருவன்  ப்ரெஸ் மீட்டில் எடுக்கப்பட்ட படங்கள்     தொடர்புடைய படைப்புகள் :ஆயிரத்தில் ஒருவன்நான் மகான் அல்ல

Read more

ஆயிரத்தில் ஒருவன்

  'ஆயிரத்தில் ஒருவன்' பல தடைகளைத் தாண்டி பொங்கல் வெளியீடாக வெளிவந்திருக்கிறது. தமிழ்த் திரையுலக வரலாற்றிலேயே நிச்சயம் வித்தியாசமான முயற்சி தான்.  கதைப்படி,சோழர்களின் இருப்பிடத்தைக் கண்டறியச் சென்ற

Read more

கடைசியாக : April 17, 2020 @ 5:03 pm