கணவனுக்கும் ! ஜீவனாம்சம்

  பெண்களே உஷார்!!  இன்றையத் தலை முறை போய்க் கொண்டிருக்கும் வேகம் தான் நமக்குள் "ஏன் கணவன் ஜீவனாம்சம் கேட்க கூடாது " என்ற கேள்வியை எழுப்புகிறது.

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm