கீ-போர்டைப் பார்க்காதே

கீ-போர்டைப் பார்க்காமல் எப்படி ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் மாதிரி வாசிப்பது என்று அங்கலாய்க்க வேண்டாம். நான் சொல்வது கணினியின் கீ போர்டை. ரஹ்மான் கூட தன் பத்து விரல்களையும் பயன்படுத்திதான்

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm