சேனல் – 4 வீடியோ #Killingfields

  இங்கிலாந்தில் சேனல்-4 ஒளிபரப்பிய இலங்கை படுகொலை வீடியோ காட்சிகள் வழக்கம் போல உலக அளவில் அதிர்வலைகளை எழுப்பியுள்ளன.   நம் தாய்த் தமிழகத்தில் மட்டும் பெரிய

Read more

ஆலைக்குள் தமிழ்

தொழிற்சாலைப் பகுதிக்குள் தொடர்ந்திடும் உரையாடல்களில் தக்கதோர் இடமின்றித் தமிழ் தயங்கி நிற்கிறது. இயந்திரங்கள் ஆனாலும் – அதில் இரசாயணங்கள் சேர்த்தாலும், இயக்குகின்ற முறையானாலும், பழுதாகிப் போனாலும், பார்த்துச்

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm