அந்த இளைஞர்களுக்கு சல்யூட்!

  கிட்டத்தட்ட 20 வருடங்களுக்கு முன். நான் அப்போதுதான் கல்லூரி முடித்து கம்ப்யூட்டர் பயிற்சி நிறுவனம் துவங்கியிருந்த நேரம். உதவும் கரங்கள் வித்யாகரை சந்தித்தேன். "நீங்கள் வாரா

Read more

கடைசியாக : December 25, 2020 @ 10:40 am