பாராட்டக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்

  புகழ்ச்சி ஒரு மந்திரம், புகழ்ச்சிக்கு அடிமையாகாதவர் புவியில் யாருமில்லை. ஒருவரை ஆத்மார்த்தமாகப் பாராட்டும் போது அவரின் அகமும் குளிரும். முகமும் மலரும்.  காலையில் கணவர் வேலைக்குச்

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm