3 – வொய் திஸ் கொலவெறி

தமிழ்ச் சினிமாக்காரர்களின் புண்ணியத்தில் இன்னும் என்ன என்ன பெயர் தெரியாத வியாதிகளையெல்லாம் ரசிகர்கள் கற்றுக் கொள்ளப் போகிறோமோ! Bi-polar disorder   இப்படி ஒரு இத்துப் போன

Read more

அசல்

  இயக்குனர் சரணின் இயக்கம் பொழுதுபோக்கிற்கு உத்தரவாதம் தரும். அந்த வகையில் 'அசல்' படமும் பொழுதுபோக்குத் திரைப்படம் தான். சறுக்கல் படங்களாகத்(பில்லாவைத் தவிர)தந்து வந்த அஜீத்திற்கு வெற்றி

Read more

கடைசியாக : September 18, 2021 @ 7:40 pm