மக்கள் நல அரசு!!

மக்கள் நலம் பேணுவதில் முன்னிலையில் தான் இருக்கிறது நம் அரசு! நிதி நெருக்கடி காரணமாய் மின் கட்டணம் ஏற்றிய பின்னரும் கூட பொது மக்களின் செலவைக் குறைக்க

Read more

கடைசியாக : December 25, 2020 @ 10:40 am