நியுட்டனின் மூன்றாம் விதி

  ஒவ்வொரு வினைக்கும் சமமான எதிர்வினை உண்டு என்கிறது நியுட்டனின் மூன்றாம் விதி. இந்தக் கோட்பாட்டின்படி தான் படத்தின் மொத்தக் கதையும் நடைபெறுகிறது.  எஸ்.ஜே.சூர்யா ஆள்பலம்,அதிகார பலம்

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm