அதே நேரம் அதே இடம்

  ஜெய் வேலையில்லாப் பட்டதாரி. நாலு நண்பர்களுடன் வெட்டிப்பேச்சு  செய்வது மட்டுமில்லாமல் அடிக்கடி டாஸ்மார்க்கில் நண்பர்களுடன் குடித்துக் கும்மாளமிடும் சராசரி இளைஞர். இவர் பார்வையில் விஜயலெட்சுமி விழ

Read more

கடைசியாக : September 18, 2021 @ 7:40 pm