வாகை சூட வா

வாகை சூட வா பார்த்தேன். நல்ல படம். தமிழின் மிக முக்கியமான படமாக வந்திருக்கவேண்டியது. இப்போதும் ஓரளவு முக்கியமான படம்தான். வேறு வழியில்லாத சில சமரசங்கள்தான் வழக்கம்போல்

Read more

கடைசியாக : April 17, 2020 @ 5:03 pm