கடந்த வாரம் அமெரிக்காவில்

எல்லார் கவனமும் சூப்பர்பவுலில் லயித்திருக்க சில முக்கிய விஷயங்கள் சத்தமின்றி போய்விட்டன. அவற்றில் ஒன்று சூசன் ஜி கோமன்( Susan G Komen) திட்டமிட்டு பெற்றோராகும் நிலையை

Read more

பொறுப்பின்மையின் விலை !!!

  அந்த பிரபலமான விளையாட்டு வீரரின் மகன் இறந்த செய்தியைக் கேட்டவுடன் மனம் மிகவும் வேதனையும், வருத்தமும் அடைந்தது. ஆனால், அதே சமயம் அதற்கான காரணம் அறிந்த

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm