பில்லி சூனியம்

பில்லி சூனியம் செய்யப்படுவதில் நம்பிக்கையில்லாதவர்கள் இக்கட்டுரையைப் படிக்க வேண்டாம். ஆமாம். அன்றாடம் செய்யப்படும் பில்லி சூனியம் பற்றிய கட்டுரை இது. நீங்கள் விரும்பினாலும், விரும்பாவிட்டாலும், உங்களுக்கு நம்பிக்கை

Read more

விளம்பரங்களா … விஷமங்களா

ஒருவர் :  வர வர தொலைகாட்சியில் நிகழ்சிகளையே பார்க்க முடியலே… விளம்பரங்களா போட்டு கொல்றாங்க… மற்றவர்:  ஏங்க… விளம்பரங்கள்தான் எனக்கு சாப்பாடே  போடுது! ஒருவர் :  நீங்க

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm