ஐபோனில் மங்காத்தா

பன்றிகளை விண்வெளிக்கு நீங்கள் அனுப்பினால், ஏதோ எங்களிடம் இருக்கும் கணிணிகளைக் கொண்டு Angry Birds-ஐ விண்வெளிக்கு நாங்கள் அனுப்பி வைக்க உதவுவோம் என நாஸா (NASA) ரோவியோ

Read more

Angry Birds

கணிணி, அலைபேசி, டேப்லெட் என எல்லாவற்றிலும் பிரபலமான ஒரு விளையாட்டு Angry Birds. தங்கள் முட்டைகளை உடைத்த பன்றிகளை பறவைகள் கோபமாக தாக்குவதே இந்த விளையாட்டு. பெரியவர்,

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm